ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Trakya bölgesinde çocuklarda görülen zehirlenmeler
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye  
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye  
3 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2004; 39: -

Anahtar Kelimeler: çocukluk çağı, koroziv madde, zehirlenme
Özet

Zehirlenmeye yol açan etkenler yaşanılan bölgeye, toplumun gelenek ve geleneklerine, ailenin eğitim düzeyine ve mevsimlere göre değişkenlik gösterebilir. Bu çalışmanın amacı, hastanemizde son 5 yıl içinde yatırılarak tedavi edilen zehirlenme olgularının özelliklerini gözden geçirmektir. Ocak 1998-Mayıs 2003 tarihleri arasında zehirlenme tanısı ile yatırılarak tedavi edilen olguların dosyaları geriye dönük olarak değerlendirildi. Olguların dosya kayıtları incelenerek yaş, cinsiyet, aldığı madde veya ilaç, karşılaşma yolu, semptomlar, klinik bulgular, komplikasyonlar, yoğun bakım gereksinimi açısından değerlendirildi. 
Zehirlenme olgularının tüm acil çocuk başvurularına oranı %1.6’ydı. İki yüz yirmi yedi olgunun 112’si (%49.3) kız, 115’i (%50.7) erkekti ve olguların ortalama yaşı 4.5±3.4 (1-16) yıldı. İlaçlar en sık zehirlenme nedeniydi ve ilaçları koroziv maddeler izlemekteydi. Olguların %4.4’ünde Pediatrik Yoğun Bakım gereksinimi oldu. Üç olgu koroziv madde (n=2) ve kolşisin (n=1) alımı nedeniyle kaybedildi. Zehirlenmelerin tedavisinde önemli gelişmeler olmakla birlikte, bu problemin çözümünde en etkin yöntem koruyucu önlemlerin alınmasıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018