ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Tuvalet konforunun üriner inkontinans üzerine etkisi
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir  
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2004; 39: -

Anahtar Kelimeler: çocuk, tuvalet kağıdı, tuvalet konforu, üriner inkontinans
Özet

Çocuklardaki üriner inkontinans üzerine evdeki tuvalet konfor faktörlerinin etkisini araştırmak amacı ile 9-12 yaşları arasındaki 1024 çocuk çalışmaya alındı. Gündüz inkontinansı sıklığı %10.8 ve gece inkontinansı sıklığı %10.1 saptandı. İdrar incelemelerinde idrar yolu enfeksiyonu bulgusu olan öğrenciler çalışma dışı bırakıldı. İdrar yolu enfeksiyonu bulgusu olmayan grupta, evde tuvalet kağıdı olmayan kızlarda gündüz inkontinansı sıklığı (%19.7), tuvalet kağıdı olanlara göre (%6) fazla idi (p<0.001). Aynı şekilde, evinde alaturka veya alafranga tuvaleti olan kızlarda görülen gündüz inkontinansı oranı (sırası ile oranlar %11.5 ve %9.9), evde her iki tip tuvaleti olanlarda görülen orandan (%3.4) anlamlı olarak fazla idi (sırası ile p<0.05 ve p<0.05). Erkek çocuklar arasında ise alafranga tuvaletin olduğu evlerde yaşayan çocuklarda gündüz inkontinansı sıklığı %19.2 oranında idi ve diğer tipte tuvalet bulunan evlerde yaşayanlardaki gündüz idrar kaçırma sıklığından (%6.7) anlamlı olarak fazla idi (p<0.005). Erkek çocuklarda tuvalet kağıdının olmadığı evlerde yaşayan çocuklarda gece inkontinansı görülme sıklığı %19.7 oranında idi ve tuvalet kağıdı olan evlerde bulunan çocuklara göre (%9.7) anlamlı olarak fazla idi. Sonuç olarak, evde tek tip tuvalet olması ve tuvalet kağıdı bulunmaması kızlarda, evde alafranga tipte tuvalet olması erkek çocuklarda gündüz idrar inkontinansı sıklığını arttırmaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018