ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çocuk osteosarkom deneyimi
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
4 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Kliniği, İstanbul  
5 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
6 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
7 Yeditepe Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul  
8 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul  
9 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul  
10 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2005; 40: -

Anahtar Kelimeler: Çocuk, kemoterapi, osteosarkom
Özet

Amaç: Bu çalışmada klinigimizde tek bir merkezde tedavi görmüş osteosarkom olguları geriye dönük olarak incelenmiştir.
 

Gereç ve Yöntem: Kasım 1990-2004 yılları arasında COSS protokolüne göre tedavi gören 27 osteosarkomlu hastamızın sonuçları verilmiştir. Hastalarımızın sağkalım sonuçları Kaplan-Meier yöntemine göre hesaplanmıştır.
 

Bulgular: Tanıda ortanca 12 yaş (5-16 yaş) olup, 25 (92,6%) olgumuz ekstrimete yerleşimli iken 2 (7,4%) olgumuz aksiyal hat yerleşimli idi. 17 olgumuza ekstremite koruyucu cerrahi, 3 olgumuza ise amputasyon uygulanmıştır. Cerrahi öncesi kemoterapiye iyi histolik yanıt (<%90 tümör nekrozu) oranımız %55’dir. Beş yıllık toplam sağkalım oranımız cerrahi öncesi kemoterapiye histolojik yanıt derecesi ile anlamlı olarak ilişkili bulunmuştur (%81,82 iyi yanıt grubuna karşılık % 55,56 kötü yanıt grubu).
 

Çıkarımlar: Ortalama izlem süresi 75 ay (2-117 ay) olup, 5 yıllık olaysız sağkalım ve toplam sağkalım oranları sırası ile %52,58 ve %57,52’dir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018