ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Rubella ansefaliti olgularımızda klinik, laboratuvar, radyolojik bulgular ve klinik seyirin değerlendirilmesi
1 Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü, Ankara  
2 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
4 Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara,Türkiye  
5 Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Bölümü  
Turk Pediatri Ars 2005; 40: -

Anahtar Kelimeler: Ansefalit, çocuk, rubella
Özet

Amaç: Rubella hafif seyirli kendini-sınırlayan viral bir hastalıktır. Akut ansefalit, rubella olgularının yaklaşık %0,02’sinde ve genellikle döküntü başlangıcının ilk 4 günü içinde ortaya çıkar. Bu çalışma rubella ansefaliti olgularımızın klinik seyrinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.
 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 6 aylık sürede arka arkaya başvuran 9 rubella ansefalitli olgunun klinik, beyin omurilik sıvısı, kraniyal bilgisayarlı tomografi, elektroensefalografi bulguları ve klinik gidişi incelendi. Dokuz olguda rubella ansefaliti tanısı serolojik olarak doğrulandı.
 

Bulgular: Döküntü başlangıcından sonra sinir sistemi bulguları 2 - 15 gün (ortanca 2 gün) içinde gelişti. Rubella ansefalitli dokuz olgu, başvuruda klinik tablosu ağır ansefalitle uyumlu olmasına rağmen ölüm ya da erken sinir sistemi sekeli ile sonuçlanmadı.
 

Çıkarımlar: Rubella ansefaliti, rubella aşısının rutin olarak yapılmadığı ülkemizoe, döküntüsü olan veya olmayan ansefalit olgularının ayırıcı tanısında yer almalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018