ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Mekonyum peritoniti: Son 10 yıllık dönemdeki olgularımızın değerlendirilmesi
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Edirne, Türkiye  
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye  
3 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne  
4 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne  
Turk Pediatri Ars 2005; 40: -

Anahtar Kelimeler: Kistik fibroz, mekonyum peritoniti, yenidoğan
Özet

Amaç: Mekonyum peritoniti nadir rastlanan ve geç tanı konulduğunda sonuçları kötü olan bir durumdur. Bu nedenle, mekonyum peritonitli olgularımızın etioloji, klinik seyir ve sonuçlarını sunmayı amaçladık.
 

Gereç ve Yöntem: Olguların cinsiyetleri, doğum ağırlıkları, gestasyonel yaşları, ilişkili hastalıkları, perforasyon yerleri, operasyon tipleri, klinik seyir ve sonuçları kaydedildi.
 

Bulgular: Olguların 4’ü erkek, 2’si kız, ortalama doğum ağırlığı 2796 g ve ortalama gebelik haftası 38 idi. Etiolojide ikisinde kistik fibroz, birinde jejunal atrezi, birinde ileal atrezi saptandı. Prematüre olguların 1 tanesi kaybedildi ve ölüm oranı % 16,6 olarak bulundu.
 

Çıkarımlar: Mekonyum peritoniti nadir rastlanan bir durumdur. Etiolojisinde kistik fibroz önemli bir yer tutmaktadır. Erken tanı konulduğunda, uygun cerrahi girişimlerle sonuçları da önemli oranlarda düzelmektedir

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018