ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Çocukların gelişimsel yaş dönemlerine göre tıbbi terimleri algılayışları - Orijinal Araştırma
1 Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir  
Turk Pediatri Ars 2006; 41: -

Anahtar Kelimeler: hastanede yatan çocuklar, tıbbi terim, algılama
Özet

Çocuklar gelişimsel yaş dönemlerine göre hastanede kullanılan tıbbi terimlere farklı anlamlar yükleyebilirler. Bu, onların hastaneye ve tedaviye uyumlarını, sağlık personeliyle iletişimlerini ve sonraki hastane deneyimlerini etkileyebilir. Bu çalışma, çocukların gelişimsel yaş dönemlerine göre tıbbi terimleri algılayışlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Konu ile ilgili ulusal ya da uluslararası çocuklara özgü yapılan çalışma bulunmamaktadır. 
Veriler, Aralık 2004- Mart 2005 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde yatan 5-18 yaş grubu arasındaki 164 çocuktan yüz-yüze görüşme yöntemiyle elde edilmiştir. Çocukların tıbbi terimlere yükledikleri anlamlar gruplandırılarak SPSS 13.0 paket programında sayı, yüzdelik, ki-kare testi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Çocuklar tarafından en çok doğru bilinen tıbbi terim derece (termometre) (%86), en çok bilinmeyen terim flakon (%96,3) ve en çok yanlış bilinen terim ise serum (%37,2) olarak bulunmuştur.  Çocukların yaşları, hastanede kalış süreleri, hastalıklarının akut ya da kronik olması ile tıbbi terimleri bilme durumları arasındaki fark, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018