ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Çocukluk Çağı Üriner Sistem Enfeksiyonunda P Fimbrialı Escherichia Coli Sıklığının Araştırılması
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Genetik ve Teratoloji Bilim Dalı, İstanbul  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
5 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, İstanbul  
6 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Öğrenci Bilimsel Araştırma Kulübü ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 1994; 29: -

Anahtar Kelimeler: P-Fimbria, Üriner Enfeksiyon, Çocukluk Çağı
Özet

Akut pyelonefritli hastaların Escherichia coli (E.coli) üreyen idrar kültürlerinde P fimbrialı E.coli sıklığının sistit ve asemptomatik bakteriürili hastalara oranla daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı alt ve üst üriner sistem ile komplike ve basit üriner sistem enfeksiyonlarmda P fimbrialı E.coli sıklığını araştırmaktır. İdrarında E.coli üreyen 71 hastanın 16'sında (% 22.5) P fimbria (+), 55'inde (% 77.5) P fimbria (-) bulundu. Görüntüleme yöntemleri ile araştırılabilen 62 hastanın 38'inde basit üriner sistem enfeksiyonu saptandı. Bunların 3'ü akut pyelonefrit, 26'sı sistit, 9'u ise asemptomatik bakteriüri idi. 24 hastaya komplike üriner sistem enfeksiyonu tanısı kondu. Bunların; 10'u primer vesikoüreteral reflü, 4'ü skarlı böbrek, 3'ü agenetik böbrek, 2'si atnalı böbrek, 2'si nörojen mesane, 1'i taşlı nefropati, 1'i Wilms tümörü, 1'i ise tek taraflı çift sistem idi.  Basit ve komplike üriner sistem enfeksiyonlarında P fimbrialı E.coli sıklığı farklı değildi (p>0.05). Basit üriner sistem enfeksiyonlarında P fimbrialı E.coli suşlarının oranı pyelonefrit ve sistit gruplarında birbirine benzerdi (p>0.05).

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018