ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Yenidoğan Konvülsiyonlu Olgularımız
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
2 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
3 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 1994; 29: -

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Konvülsiyonlar
Özet

Konvülsiyonlar, yenidoğan ünitelerinde en sık rastlanan sorunlardandır. Ocak 1988-Aralık 1992 tarihleri arasında Neonatoloji Bölümü'ne kabul edilen hastalar incelendi. Bu dönem içinde yatırılan 2313 hastadan 142'sine (% 6.1) yenidoğan konvülsiyonu tanısı konulmuştu. Hastalardan 95'i (% 67) erkek, 47'si (% 33) kız idi. Gestasyon yaşları ortalaması 38.3±3.2 hafta (29-44), doğum tartıları ortalaması 3020±758 (866-4750) gram olarak bulundu. Konvülsiyonların % 69'u (98 olgu) ilk 72 saatte, % 31'i (44olgu) 4. gün veya sonrasında başlamıştı. En sık klonik tipte konvülsiyon gözlendi. Etiyoloji değerlendirildiğinde, perinatal asfiksi, infeksiyon ve metabolik bozuklukların ilk sırayı aldığı görüldü. Sadece fenobarbital ile 107 hastada (% 75) tedaviye yanıt alındı. Mortalite oranı % 19'du. Makalede bu sonuçlar sunuldu, ve yenidoğan konvülsiyonları tartışıldı.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018