ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
0-6 Yaş Arası Türk Çocuklarında Biseps, Triseps, Subskapüler ve Suprailiak Deri Kıvrım Kalınlıkları ve Kol Çevresi Persantil Değerleri
1 İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı , İstanbul  
5 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
6 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 1995; 30: -

Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağı, Deri Kıvrımı Kalınlığı, Kol Çevresi
Özet

Amaç: Türk çocuklarında triseps, biseps, skapula ve suprailiak deri kıvrımı kalınlıkları ve üst kol çevresi persantil cetvellerini çıkartmak, yağ ve kas alanını hesaplamak. Tasarım: Kesitsel grup karşılaştırması. 
 

Denekler: Çalışma yaşları 0-6 yıl arasında değişen 912 sağlıklı Türk çocuğu. Elde edilen veriler Amerikan, İsveç, Britanya ve İsviçre çocuklarınki ile kıyaslandı. 
 

Sonuçlar ve yorum: Deri kıvrım kalınlıkları ve kol çevresi değerlerinde kız ve erkek çocuklar arasında belirgin bir fark saptanmamıştır. Triseps deri kıvrım kalınlıkları Amerikalı, İsveçli, Britanyalı ve İsviçreli çocuklarınkinden daha düşük olduğu görülmüştür. İsviçreli çocuklarınki ile kıyaslandığında Türk çocuklarında biseps deri kıvrım kalınlıklarının düşük buna karşılık suprailiak deri kıvrım kalınlıklarının ise daha yüksek değerde olduğu saptanmıştır. Üst kol çevresi değerlerinin Amerikan ve İsviçreli çocuklarınkinden çok farklı olmadığı görülmüştür. Amerikalı çocuklarınınki ile karşılaştırıldığında Türk çocuklarının kas alanının daha geniş buna karşılık yağ alanının daha dar olduğu saptanmıştır. Elde edilen veriler Türk çocuklarında yağ birikiminin daha çok kalçalarda toplandığını ve üst kol kas kitlesinin daha geniş olduğunu göstermektedir. Bu farklılıklar ırklar arası değişiklikler ile açıklanabilir. Bu nedenle beslenme durumunun sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için her ülke kendi saptadığı antropometrik ölçümleri kullanmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018