ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Yoğun Bakım Koşullarında İzlenen Prematüre Bebeklerde Nütrisyonel ve Metabolik Sorunlar
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İzmir, Türkiye  
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir  
Turk Pediatri Ars 1995; 30: -

Anahtar Kelimeler: Prematüre Bebek, Beslenme, Metabolizma, Büyüme ve Gelişme
Özet

1991-1992 yılında EÜTF Neonatoloji Bilim Dalında yoğun bakım koşullarında izlenen 256 prematürenin 143 (% 55.85)'üne kısa ya da uzun süreli total parenteral nutrisyon (TPN) uygulanmıştır. TPN süresi 1500 gramın altında doğum kilosu, 32 haftanın altında gestasyon yaşı, sepsis, respiratuar distress sendromu (RDS) halinde daha uzun olmuştur. Doğum kilosu ne kadar düşük ise bebeklerdeki fizyolojik tartı kaybı o denli fazla olmuş, tam oral beslenmeye geçiş ve doğum tartısına ulaşma süreleri de o denli uzamıştır. Gene de bebeklerin % 63'ü ilk üç hafta içinde doğum kilosuna ulaşabilmiştir. Hipokalsemi (% 5.86), hiponatremi (% 1.98), hipernatremi (% 3.52), hipoglisemi (% 8.20), hiperglisemi (% 5.08), üre yüksekliği (% 6.25), kreatinin yüksekliği (% 3.30), metabolik asidoz (%11.30) şeklinde metabolik bozukluklar ile doğum kilosu ve çeşitli klinikopatolojik durumların ilişkisi araştırılmıştır.  TPN süresi uzadığında hiperglisemi ve metabolik asidoz oranının da artmış olduğu, ancak TPN ile ilişkili önemli diğer metabolik bozuklukların gelişmediği saptanmıştır. Sepsiste ve asfikside üre, kreatinin yükselmesi ve metabolik asidoz gözlenmiştir. Hiperglisemiye septik bebeklerde, metabolik asidoza, asfiksi ve RDS'de sık rastlanmıştır. Hipoglisemi ve hipokalsemi çoğunlukla asemptomatik dönemde yakalanıp tedavi edilmiştir. Sonuçta çeşitli klinik sorunları olan küçük prematüre bebeklerde kademeli olarak oral beslenmeye geçiş sağlanmaya çalışılırken dikkatli bir TPN ile ve sık metabolik kontroller yapılarak kalori ve protein desteğinin önemi gösterilmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018