ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Kolestazla Başvuran 2 Histiositoz Olgusu
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul  
3 Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul  
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul Türkiye  
5 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul  
6 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 1995; 30: -

Anahtar Kelimeler: Langerhans Hücreli Histiositoz,Kolestaz, Çocuk
Özet

Kolestatik tipte sarılık, deride krutlu, skuamlı, makülo-papüler tarzda kaşıntılı, peteşial döküntüler, anemi, hepatosplenomegali ve multisistem organ tutulumu olan 2 hastaya deri biyopsisinde S-100 (+) boyanan histiositlerin gösterilmesi ile Langerhans hücreli histiositoz tanısı kondu. Bu 2 olgu nedeniyle klinik ve biyokimyasal olarak kolestaz bulguları olan hastaların ayırıcı tanısında Langerhans hücreli histiositozun da düşünülmesi gerektiğini hatırlatmak istedik.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018