ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
İnek Sütü Allerjisi Olan Çocuklarda En Sık Rastlanan Bulgular
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana  
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji - İmnünoloji ilim Dalı, Adana, Türkiye  
3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Ünitesi, Adana, Türkiye  
4 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye  
5 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Adana  
Turk Pediatri Ars 1996; 31: -

Anahtar Kelimeler: İnek Sütü Allerjisi, Çocukluk Çağı
Özet

Hırıltı (wheezing), tekrar eden bronşit, nezle, kolik, dermatit gibi süt allerjisini düşündüren belirtiler gösteren 50 hasta incelendi. Beslenme öyküleri, semptomları, ailede atopi varlığı kaydedildi. Tam kan sayımı, IgE, karışık allerji enlere özgül IgE düzeyleri ve süt spesifik IgE bakıldı. Nazal sekresyon, balgam ve gaitada eozinofil arandı. İnek sütü proteini, yumurta ve inhaları allerjenlerle delme yöntemi ile deri testi yapıldı. Üç haftalık inek sütü proteini içermeyen, eliminasyon diyeti verildi. Semptomları kaybolan hastalara açık provokasyon yöntemi ile inek sütü verildi. Semptomları yineleyen 21 hastaya inek sütü allerjisi tanısı kondu. Hastaların yaş ortalaması 4.21±2.46 ay idi. Sıklığına göre hırıltı, öksürük, nefes darlığı gibi semptomlar % 52.6, kolik, irritabilite gibi gastroentestinal semptomlar % 9.5, ishal ve öksürük beraber % 9.5, hırıltı ve dermatit beraber % 9.5, ishal ve dermatit beraber % 9.5, nezle ve kolik % 4.7, yalnızca dermatit % 4.7 oranında görüldü. Ailede atopi öyküsü % 52 oranında idi. Çalışmamızda, çocuklarda inek sütü allerjisinde, solunum yoluna ait belirtileri sık olarak saptadık.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018