ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısıyla Hastaneye Yatırılan Çocuklarda Chlamydia Enfeksiyonları
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana  
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Ünitesi, Adana, Türkiye  
3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana  
4 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana  
Turk Pediatri Ars 1996; 31: -

Anahtar Kelimeler: Chlamydia Enfeksiyonu, Solunum Yolu, Çocuk
Özet

Alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile hastaneye yatırılan çocuklarda Chlamydia infeksiyonlarının görülme sıklığını ve klinik bulgularını araştırmak amacıyla 59 çocuk incelendi. Hastaların 46'sı (% 78) 5 yaşın altında (grup I) ve yaş ort. 11.9&±61617;8.3 ay iken, 13 hasta (% 22) 5 yaşın üzerinde (grup II) ve yaş ort. 9.8±2.8 yıl idi. Klinik ve radyolojik olarak hastaların 50'sinde (% 84.7) pnömoni, 2'sinde (% 3.4) laringotrakeit, 7'sinde (% 11.9) bronşiyolit mevcuttu.  İndirek mikroimmünofluoresan yöntemle toplam 11 hastada (% 18.6) akut C. pneumonia enfeksiyonu saptanırken, hastaların hiçbrinde akut C. Psittaci veya C. trachomatis enfeksiyonuna rastlanmadı. Akut C. pneumonia infeksiyonu grup I ve II'de sırasıyla % 10.9 ve % 46 oranında bulundu. Beş yaş üzerindeki çocuklarda akut C. pneumonia sıklığı anlamlı olarak yüksekti (p<0.01).

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018