ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Çocuklarda Böbrek İğne Biyopsisi: 60 Hastada Böbrek İğne Biyopsilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Kayseri  
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri  
Turk Pediatri Ars 1996; 31: -

Anahtar Kelimeler: Çocukluk, Böbrek İğne Biyopsisi, Komplikasyon
Özet

Yaşları 11 ay-16 yıl (ort. 11.94±3.36 yıl) arasında olan 60 çocuğa uygulanan toplam 70 perkütan böbrek iğne biyopsisinin kayıtları değerlendirildi. Yetmiş böbrek biyopsisi girişiminin 59'unda histolojik değerlendirme için yeterli doku elde edildi (% 84.3). En çok görülen komplikasyon geçici makroskopik hematim (% 11.4) idi. Bir hastada arteriyel fistül gelişirken, bir hastada biyopsiden beş ay sonra renal apse formasyonu oluştu. Biyopsi uygulamaları, sağladığı klinik yarar açısından 0,1,2 olarak skorlandı ve klinik yarar oranı 1 ve 2 (% 90) olarak belirlendi.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018