ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Doğal, Karışık ve Yapay Beslenen Bebeklerde Plazma Serbest Karnitin Düzeyleri
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir  
2 SSK Tepecik Hastanesi Biyokimya Kliniği, İzmir  
3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İzmir  
4 University of Iowa, Department of Pediatrics, Iowa, ABD  
5 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İzmir, Türkiye  
6 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir  
Turk Pediatri Ars 1996; 31: -

Anahtar Kelimeler: Süt Çocuğu, Beslenme, Karnitin
Özet

Bu çalışma anne sütü ile beslenen bebeklere göre karışık ve ek karnitin içermeyen formula ile yapay beslenen bebeklerin plazma serbest karnitin düzeylerini karşılaştırmak amacı ile planlanmıştır. Gestasyonel yaşları 38-41 hafta, postnatal yaşlan 60-91 gün arasında değişen ve 3 farklı diyetle beslenen 25 süt çocuğunda beslenme şeklinin, plazma serbest karnitin düzeyine olan etkisi araştırıldı. Radioizotopik metodla bakılan plazma serbest karnitin düzeyi doğumdan beri sadece anne sütü alan 9 bebekte (I.grup) ortalama 62.7 mmol/L, anne sütü az olması nedeniyle ilave karnitin içermeyen inek sütü kökenli formula ile karışık beslenen 7 bebekte (II.grup) ortalama 36.0 mmol/L, hiç anne sütü almayan ve aynı formula ile yapay beslenen 9 bebekte (III.grup) ortalama 33.2 mmol/L bulundu. En zengin karnitin kaynağı olan anne sütü ile beslenen I. gruptaki bebeklerin plazma serbest karnitin düzeyi II. ve III. gruptaki bebeklerden anlamlı olarak yüksek bulundu, sırasıyla (p<0.001, p<0.001). Anne sütü ve anne sütü ile beslenen bebekler ideal kabul edildiğine göre, gerektiğinde kullanılan başta soya kökenli ve semi-elemental formulalar olmak üzere tüm matür bebek formulalarında, prematür bebek formulalarında olduğu gibi fizyolojik düzeyde (50 mmol/L) karnitin eklenmesinin uygun olacağı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018