ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Çocukluk Çağı Çölyak Hastalığı Tanısında Antigliadin Antikorlarının Değeri
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul  
3 Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul  
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Patoloji Bilim Dalı, İstanbul  
5 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 1996; 31: -

Anahtar Kelimeler: Antigliadin Antikorları, Çölyak Hastalığı, İnce Barsak Biyopsisi, Çocukluk Çağı
Özet

Bu çalışmada çölyak hastalığı şüphesi ile ince barsak biyopsisi yapılan 61 çocukta serumda ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) yöntemi ile IgA ve IgG antigliadin antikorları (AGA) ölçülerek hastalığın tanısına katkıları araştırıldı. Total veya subtotal villus atrofisi bulunarak çölyak hastalığı tanısı konan 33 çocuğun % 87.9'unda IgA-AGA, %100'ünde ise IgG-AGA artmış olarak saptandı. Biyopside villus atrofisi görülmeyen diğer 28 çocuk kontrol grubu olarak alındı. Bu gruptaki çocukların % 35.7'sinde IgA-AGA, % 56.5'unda ise IgG-AGA artmış olarak saptandı. Çölyak hastalığı tanısında IgA-AGA ve IgG-AGA'nın duyarlılığı sırasıyla % 87.9 ve % 100, özgünlüğü ise % 64.3 ve % 43.5 olarak bulundu. Sonuç olarak AGA ölçümünün çölyak hastalığı şüphesi ile biyopsi yapılacak hastaların seçiminde yararlı bir test olduğu kanısına varıldı

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018