ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Yenidoğan Ünitemizde Takip Edilen Hastalar ve Gözlenen Özellikleri
1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Sivas  
2 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas  
3 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye  
4 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 1996; 31: -

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Mortalite
Özet

Neonatal dönem, en yüksek mortalite oranına sahip olması bakımından çocukluk çağının en önemli dönemini oluşturmaktadır. Bu çalışmada 1986 Ocak-1995 Haziran yılları arasındaki neonatoloji ünitemizde yatırılan 2999 bebeğin yıllara göre dağılımı, en sık rastlanan sorunları, konjenital malformasyonlar ve ölüm nedenlerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018