ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Çocuklarda Gastroözofajeal Reflü: 120 Olgunun 24 Saatlik Özofagus Ph Monitörizasyonu İle Değerlendirilmesi
1 Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 1996; 31: -

Anahtar Kelimeler: Gastroözofajeal Reflü, 24 Saatlik Ph Monitörizasyonu, Kusma, Tekrarlayan Solunum Yolları Yakınmaları, Çocukluk Çağı
Özet

Bu çalışmada tekrarlayan solunum yolları hastalıkları (n=77), ve/veya kusma (n=52) ve başka bazı nedenlerle başvuran 120 çocukta (ortalama yaş 3.6; dağılım 12 gün-13.5 yaş) 24 saatlik pH monitörizasyonu yardımı ile gastroözofajeal reflü (GÖR) sıklığı araştırıldı. pH monitörizasyonu sırasında pH<4'ün altında kaydedilen sürenin yüzdesi (reflü indeksi), reflü epizodu sayısı (pH<4), 5 dakikadan uzun süren reflü epizodu sayısı ve en uzun reflü süresi gibi parametreler değerlendirildi. pH metre uygulanan 120 olgunun 44'üne (% 36.7) 24 saatlik pH monitörizasyonu sonucunda GÖR tanısı kondu. GÖR sıklığı tekrarlayan solunum yolları hastalıkları olan olgularda % 39, kusma yakınması olanlarda ise % 29.7 oranında saptandı. Sonuç olarak bu çalışma ile kusma yanında tekrarlayan solunum yolları hastalıktan olan çocuklarda da GÖR'ün sık görüldüğü ve 24 saatlik pH monitörizasyonun asit GÖR tanısında değerli bir test olduğu gösterildi.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018