ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri: Son 10 Yılın Değerlendirilmesi
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri  
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Kayseri  
3 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı, Konya, Türkiye  
4 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Kayseri  
Turk Pediatri Ars 1996; 31: -

Anahtar Kelimeler: Zehirlenme, Çocukluk Çağı
Özet

1985-1996 yılları arasında zehirlenme tanısı alan, yaşları 1 ay-16 yıl arasında olan 563 olgu retrospektif olarak incelendi, 1 ile 4 yaş arası olgular tüm olguların % 47'sini oluşturuyordu. Zehirlenmelerin ilkbahar ve yaz aylarında daha sık görüldüğü tesbit edildi. Zehirlenme etkenleri arasında ilaçlar ilk sırada yer almaktaydı (% 57.5). Sonuçlar, kliniğimizde 1975-1985 yıllarını kapsayan bir diğer çalışma ile karşılaştırıldı

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018