ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Guillain-Barre Sendromu: Yirmibeş Olgunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nöroloji Anabilim Dalı, Kayseri  
2 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı, Konya, Türkiye  
3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünoloji, Hematoloji Bilim Dalları, Kayseri, Türkiye  
4 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri  
Turk Pediatri Ars 1997; 32: -

Anahtar Kelimeler: Guillain-Barre Sendromu, Çocuk, Plazma Exchange Transfüzyon
Özet

Bu çalışmada kliniğimizde 1989-1996 yılları arasında Guillain-Barre sendromu tanısıyla izlenen 25 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Olgular 2.5-15.5 yaşlar arasında olup 16 olgu (% 64) erkek, 9 olgu (%36) kız idi. Onaltı olguda (% 64) iki hafta öncesinde geçirilmiş viral bir enfeksiyon hikayesi saptandı. Başlangıç bulgularına göre altı olgu (% 24) grade V, on olgu (% 40) grade IV ve dokuz olgu da (% 36) grade III olarak değerlendirildi. Grade V dört olguya intravenöz immunoglobulin, grade V iki olguya ve grade IV dört olguya plazma exchange transfüzyon uygulanırken, grade IV altı olguya da prednizolon tedavisi uygulandı. Grade III dokuz olguya ise tıbbi tedavi verilmedi. Plazma exchange transfüzyon uygulanan olgularda tedavi etkinliği intravenöz immunoglobulin uygulananlarla eşit bulundu. Grade V bir olgu sepsisle eksitus olurken, bir olguda ciddi hipertansiyon saptandı ve 24 olgu iyileşme sürecinde taburcu edildi. Çocukluk çağında Guillain-Barre sendromu tedavisinde plazma exchange transfüzyonunun kolay uygulanabilir olması, daha ucuz olması ve diğer tedavi yöntemleri kadar etkili olması nedeniyle tercih edilebilir bir tedavi yöntemi olduğunu düşünüyoruz

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018