ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Umbilikal Kateter Kullanımına Bağlı Sepsis Sıklığı
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
3 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği  
4 Sağlık Bakanlığı Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Neonatoloji Ünitesi, İstanbul  
5 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yenidoğan Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
6 Editör  
Turk Pediatri Ars 1997; 32: -

Anahtar Kelimeler: Umbilikal Kateter, Septisemi, Yenidoğan
Özet

Ocak 1993-Ekim 1995 tarihleri arasında yenidoğan ünitemizde yatırılan ve umbilikal kateter takılması gereken 170 yenidoğanda katetere bağlı sepsis sıklığı retrospeklif olarak değerlendirildi. Ünitemizde solunum sorunu olan bu nedenle yardımcı ventilasyon gerektiren, kan değişimi uygulanan ve 1250 gr altındaki parenteral sıvı verilmesi gerekli tüm yenidoğanlara umbilikal kateter takılmaktadır. Kateter takılan hastaların % 63'ünü solunum sorunu olan yenidoğanlar oluşturuyordu; hastaların % 21'ine 1250 gr altında oldukları için parenteral beslenme amacıyla kateter takıldı. Kateterin takılı olduğu dönemde hastalardan düzenli hemokültür alınarak infeksiyon açısından izlendi; periferik venden alınan kültürde üreme saptandığında veya klinik ve laboratuar bulguları ile desteklendiğinde sepsis tanısı konuldu. Sepsis sıklığı umblikal arter ve ven kateteri takılan olgularda sırasıyla % 29 ve % 16.5 bulundu. Enfeksiyon etkeni olarak en sık klebsiella pneumonia ve staphylococcus epidermidis saptandı. Umbilikal arter ve ven kateteri takılan olgular kateterizasyon süresine göre sınırlandırıldığında, beş günden uzun süreli kateterizasyonun enfeksiyon sıklığını anlamlı olarak arttırdığı görüldü (p<0.05).

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018