ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Editörden
Çocuk Yaş Grubu Poliklinik Hastalarında Oral Antibiyotik Tedavisine Hasta Uyumu
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa  
3 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa  
Turk Pediatri Ars 1997; 32: -

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, Antibiyotik, Tedaviye Uyum
Özet

Oral antibiyotik tedavisine hasta uyumunu araştırmak amacıyla kontrol muayenesi için polikliniğe çağrılan, akut farenjitli 297 hastanın ailesiyle görüşüldü. Arta kalan ilaç miktarı ve hastanın kullandığı total ilaç dozu belirlendi. Tedaviye uyum, anne eğitim düzeyi ve ilacın günlük doz sayısı ile doğrudan ilişkili bulundu (p<0.0001 ve p<0.0001). Günde 3 veya 4 doz antibiyotik alan hastaların tedaviye uyumu, günde 2 doz alanlara göre daha düşük bulundu. Hastaların ancak % 9.4'ü reçetede belirtilen süre boyunca tedavilerine devam etmişti. Tedaviyi erken sonlandırmanın en sık nedeni, hastanın semptomlarının kaybolmasının anneler tarafından iyileşme olarak algılanmasıydı. Hastaların % 35.1'i planlanan dozun yarısından daha azını almıştı. Olguların % 3.7'sinde anamnezin çelişkili olması nedeni ile tedaviye uyum belirlenemedi. Elde ettiğimiz sonuçlar, çocuk yaş grubu poliklinik hastalarında oral antibiyotik tedavisine hasta uyumsuzluğunun önemli bir sorun olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018