ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Yenidoğan Sepsisinde Plazma Tümör Nekroz F Aktörü-Alfanın (TNF-α) Rolü ve Prognozla İlişkisi
1 Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniğii İstanbul  
2 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, İSTANBUL  
3 Ssk Göztepe Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 1997; 32: -

Anahtar Kelimeler: Tümör Nekroz Faktörü Alfa, Yenidoğan Sepsisi
Özet

SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği yenidoğan servisinde yürütülen bu çalışmada, 20'si sepsisli, 20'si sağlıklı toplam 40 term yenidoğanın plazma örneklerinde TNF-α konsantrasyonları araştırıldı. Sepsis tanısında Bont ve ark.'nın klinik ve hematolojik kriterleri kullanıldı. Çalışma grubundan hospitalizasyonun birinci ve beşinci günlerinde olmak üzere iki kez ve kontrol grubundan bir kez analiz için kan alındı. Sepsisli yenidoğanların plazma TNF-α düzeylerinin (540±460 pg/ml), kontrol grubunu oluşturan sağlıklı infantlara göre (2±2 pg/ml) anlamlı ölçüde yüksek değerlerde olduğu belirlendi (p<0.001). İyileşen olgularda plazma TNF-α seviyesinin kontrol grubundaki değerlere yaklaşarak düştüğü görüldü (9±8 pg/ml) (p<0.01). Ölen hastalar plazma TNF-<font face="symbol">a</font> konsantrasyonları en yüksek seviyede olanlardı (1118±344 pg/ml) (p<0.01). Elde ettiğimiz sonuçlar, makrofajlar tarafından sentezlenen ve sitokin ailesinin önemli bir üyesi olan TNF-α'nın, yenidoğan sepsisinde önemli bir role sahip olduğunu vurgulamakta, plazma konsantrasyonunun miktarıyla mortalite arasında yakın bir ilişki bulunduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018