ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Konjenital Mediastinal Nöroblastom
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Adana, Türkiye  
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Adana  
3 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  
4 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Adana  
5 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye  
6 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana  
Turk Pediatri Ars 1997; 32: -

Anahtar Kelimeler: Mediastinal Nöroblastom, Yenidoğan, Horner Sendrome
Özet

Morarma ve solunum sıkıntısı nedeniyle getirilen ve incelemeler sonunda Horner sendromunun da eşlik ettiği mediastinal nöroblastom tanısı konan 12 günlük bir yenidoğan bebek sunulmuştur. Nöroblastom yenidoğan döneminin en sık görülen malign tümörü olup prognozun belirlenmesinde tanı yaşı, evre, tümörün yerleşimi önemlidir. Evrelendirmede son yıllarda Uluslararası Nöroblastom Çalışma Grubunun (INSS) önerdiği sistem kullanılmaktadır. Sunulan olgu, tümörün orta hatta olması, orta hattı aşması, lenf bezi tutulumunun olması ve başka organlara metastaz olmayışı ile evre III'e uymaktadır. Tümörün yerleşim yerinden dolayı cerrahi müdahale yapılamayacağına karar verilen olguya siklofosfamid, vinkristin ve adriamisin'den oluşan kemoterapi protokolü uygulandı. Tümör kitlesinde küçülme oldu, ancak yatışının 14. günü hasta sepsis nedeniyle eksitus oldu

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018