ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
İndükleyici Antiepileptik İlaçların ve Valproatın Çocuklarda Tiroid Hormonlarına Etkileri
1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van  
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne  
Turk Pediatri Ars 1997; 32: -

Anahtar Kelimeler: Enzim İndükleyici Antiepileptik İlaçlar, Valproat, Tiroid Hormonları, Çocuklar
Özet

Enzim indükleyici antiepileptik ilaç (fenobarbital veya fenitoin veya karbamazepin) veya valproat kullanan 31 epileptik çocukta tiroid fonksiyonları çalışıldı. 1992-1994 yıllarında Trakya Üniversitesi Çocuk Hastalıklarına başvuran bu hastalarda serum serbest tiroksin (FT4), serum serbest triiodotironin (FT3) ve serum tiroid stimülan hormon (TSH) konsantrasyonları ölçüldü. Valproat alan 11 vakayla karşılaştırıldığında, enzim indükleyici ilaç alan 20 vakada serum FT4 konsantrasyonları anlamlı olarak düşüktü. Serum FT3 ve TSH konsantrasyonları hem enzim indükleyici ilaçların hem de valproatın uygulanımından etkilenmemişti. Bu veriler tedavi edilen hastalardaki azalmış FT4 konsantrasyonları için muhtemel mekanizmanın enzim indüksiyonu etkisi olduğunu desteklemektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018