ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Çocukluk Çağında Vertigo
1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Otolaryngology Bilim Dalı, İstanbul  
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nöroloji Bılım Dalı, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 1997; 32: -

Anahtar Kelimeler: Vertigo, Vestibüler Test, Ayırıcı Tanı
Özet

Çocukluk çağında baş dönmesi ile birlikte görülen hastalıkların tanı ve tedavisi özellik gösterir. Ayrıntılı bir öykü ve dikkatli bir fizik muayene ile çok çeşitli olasılıkların arasından tanıya ulaşmak kolaylaşabilir. Baş dönmesinin gerçek bir vertigo olup olmadığının araştırılması ve atakların rekürren ya da akut non-rekürren karakterinin anlaşılması ayırıcı tanıya gidişte anahtar rol oynar. Bu yayında otolojik ve nöro-otolojik muayene ile vestibüler laboratuar testlerin tanıdaki yeri tartışılmıştır. Tanı için yararlı olacak soru formu ve bir ayırıcı tanı listesi sunulmuş ve bazı tedavi metodlarına yer verilmiştir. Çocukluk çağı baş dönmesine yaklaşık açısından ilgili literatür gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018