ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Ekstrakorporeal Şok Dalgası ile Litotripsi Sonucu Böbrek Yetersizliği
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli  
3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul  
4 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul  
5 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul  
6 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 1994; 29: -

Anahtar Kelimeler: Ekstrakorporeal Şok Dalga İle Litotripsi (Eswl), Çocuklarda Üriner Sistem Taşları, Eswl Komplikasyonları
Özet

Son on yılda ekstrakorporeal şok dalgası ile litotripsi (Extracorporeal Shock Waves Lithotripsy=ESWL) uygulaması renal ve üst üreteral taşların tedavisinde uygulama kolaylığı ve yüksek başarı oranı nedeniyle ilk seçenek olmuştur. ESWL uygulamasının hipertansiyon, renal fonksiyon kaybı, artmış taş oluşumu, kardiyak aritmi, subkapsüler kanama gibi komplikasyonları bildirilmiştir. ESWL uygulanan bir çocuk hastamızda gelişen sepsis, akut böbrek yetersizliği, üreler obstrüksiyonu ve diğer böbrekte kalıcı fonksiyon kaybı nedeni ile, bu uygulamanın komplikasyonları gözden geçirildi.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018