ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Çocuklarda Akut Viral Hepatitlerin Etyolojik Dağılımı
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı, Adana  
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana  
3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana  
4 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya  
Turk Pediatri Ars 1997; 32: -

Anahtar Kelimeler: Hepatit Markerleri, Çocuklar
Özet

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Polikliniğine Aralık 1994 ve Aralık 1995 tarihleri arasında sarılık nedeniyle başvuran ve akut viral hepatit (AVH) olduğu düşünülen 136 hastada etyolojiye yönelik çeşitli hepatit markerleri araştırıldı (Yaşları 3-13 arasında olup, ortalama 7.6 idi). Bu amaçla anti-HAV IgM, HBsAg, anti-HBc IgM, anti-HCV, anti-HEV IgG ve HBsAg'si pozitif olanlarda anti-delta ELİSA yöntemiyle değerlendirildi. Ayrıca, non-A ve non-B olgularında HCV-RNA'sı PCR ile araştırıldı. 136 çocuk hastanın 54 (% 39.7)'üne hepatit A, 50 (%36.8)'sine hepatit B ve 2 (% 1.5)'sine hepatit C tanısı kondu. Olguların 9 (% 6.6)'unda anti-HEV pozitifliği tespit edilirken anti-delta pozitifliğine rastlanmadı. Bunun yanısıra 16 (% 11.8) hastada tüm markerler negatif olarak bulundu.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018