ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Doğumsal Brakiyal Pleksus Felçleri (+)
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İstanbul  
3 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 1997; 32: -

Anahtar Kelimeler: Brakiyal Pleksus Felci, Erb Paralizisi, Klumpke Paralizisi, Fizyoterapi, Yenidoğan
Özet

Brakiyal pleksus, medulla spinalisin beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci servikal, ve birinci torakal segmentlerinden çıkan sinirleri boyundan omuzlara anastamozlar yaparak iletir. Gerilme, rüptür, avülsiyon şeklinde olabilen ve canlı doğumların %0.5 ile %2'sinde görülen zedelenmeler üst, alt veya total olarak sınıflandırılır. Prognoz lezyonun ciddiyetine göre değişmektedir. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gelişim Nörolojisi Bilim Dalı polikliniğinden izlenen 170 çocuğun %71.8'inin paralizisi üst, %1.8'inin alt, %26.4'ünün total olarak değerlendirilmiştir. Olguların %60'ında felç sağda, %37.6'sında solda, %2.4'ünde bilateraldir. Çocukların %79.4'üne Vojta tedavisi, %20.6'sına normal eklem hareketi verilmiştir. Olguların %45.9'u bir yıldan daha uzun süre izlenmiştir. Tam iyileşenlerin (%6.4) hepsi üst paralizi nedeni ile düzenli Vojta tedavisi, %20.6'sına normal eklem hareketi verilmiştir. Olguların %45.9'u bir yıldan daha uzun süre izlenmiştir. Tam iyileşenlerin (%6.4) hepsi üst paralizi nedeni ile düzenli Vojta tedavisi almış ve 10-12 ay arasında düzelme sağlanmıştır. Tama yakın iyileşenlerin (%33.3) hepsi üst paralizi nedeni ile Vojta veya normal eklem hareketi ile izlenmiştir. Diğer hastalarda ise lezyonun daha ağır olması ya da tedaviye geç başlanması nedeni ile iyileşme yetersiz olmuştur. Erken başlayan düzenli fizyoterapinin yararı olmakla birlikte prognozu lezyonun düzeyi ve ciddiyeti belirlemektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018