ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
Kayısı Çekirdeğine Bağlı Siyanid Zehirlenmesi(18 Olgunun İncelenmesi ve Yorum)
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Kayseri  
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Kayseri  
3 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı, Konya, Türkiye  
4 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri  
Turk Pediatri Ars 1997; 32: -

Anahtar Kelimeler: Siyanid, Kayısı Çekirdeği, Zehirlenme, Çocukluk Dönemi
Özet

Siyanid çok çabuk etki eden zehirlerden biridir. Oldukça tehlikeli olan siyanid zehirlenmesi ağızdan, solunum veya cilt yoluyla olabilir. Ağızdan siyanid zehirlenmesi daha çok siyanojenik glikozid içeren gıdaların alınması sonucu oluşur. Başlangıç semptomları nonspesifiktir ve tanı çok zordur. Kliniğimizde 1988-1995 tarihleri arasında kayısı çekirdeği alımı sonucu siyanid zehirlenmesi tanısı konulan 18 olgu, yaş, cinsiyet, hastaneye başvuru ve hastanede kalma süresi, ortaya çıkan bulgular, uygulanan tedavi ve prognoz açısından retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların hepsi şifa ile taburcu edildi. Erken başvuru, doğru tanı ve uygun tedavinin hayatı tehdit edebilen bu olguların iyileşmesinin esası olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018