ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Asfiktik Yenidoğanlarda Adrenal Hemoraji Ve Ultrasonografinin Önemi
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun  
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Samsun  
3 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 1994; 29: -

Anahtar Kelimeler: Adrenal Hemoraji, Yenidoğan, Asfiksi, Ultrasonografik
Özet

Travmatik ve asfiktik doğum öyküsü bulunan altı yenidoğan bebekte klinik bulguların yanında ultrasonografi (USG) ve kompüterize tomografi (CT) bulgularıyla adrenal hemoraji tanısı konuldu. Tümüne medikal suportif tedavi uygulandı. Olguların ikisi eksitus olurken dört olgu iyileşerek taburcu edildi. Olgu 4'ün- takibinde dokuzuncu ayda USG'de adrenal kalsifikasyon saptandı.  Bu gözlemlerimizle travmatik ve asfiktik doğum öyküsü bulunan tüm yenidoğan bebeklerin adrenal hemoraji yönüyle değerlendirilmesi gerektiği, erken tanı ve izlemde USG'nin noninvazif, kolay uygulanabilen önemli bir yöntem olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018