ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Riskli Yenidoğanlarda İşitsel Beyin Sapı Cevabı ile İşitme Taraması
1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 1994; 29: -

Anahtar Kelimeler: Yüksek Riskli Yenidoğan, İşitsel Beyin Sapı Cevabı, İşitme Taraması
Özet

Saptanmamış işitme kayıplarının çocuğun konuşma ve dil becerilerinin gelişimi üzerine olan olumsuz etkileri, işitme kayıplarını erken dönemde saptayacak işitme tarama programlarının uygulamaya konmasına yol açmıştır. İşitsel beyin sapı (ABR) cevabı testinin yenidoğanlarda işitme fonksiyonlarının belirlenmesinde en hassas test olduğu düşünülmektedir. Makalede, uyguladığımız işitme tarama programı sunularak, ilk 23 yenidoğana ait sonuçlar tartışılmaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018