ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Sosyo-Ekonomik Ve Sosyo-Kültürel Durumun Anne ve Yenidoğan Bebeğinde Demir Parametrelerine Etkisi
1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum  
2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  
3 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelik Yüksekokulu, Erzurum  
4 Erzurum Sigorta Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Erzurum  
5 Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Erzurum  
Turk Pediatri Ars 1994; 29: -

Anahtar Kelimeler: Gebe, Yenidoğan, Sosyo-Ekonomik Durum, Sosyo-Kültürel Durum, Demir Parametreleri
Özet

Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel durumun demir parametrelerini ne ölçüde etkilediğini tespit etmek amacı ile 52 komplikasyonsuz primipar anne ve miadında yenidoğan bebekleri çalışma kapsamına alındı. Kan örnekleri anneden doğumdan önce venöz kandan, bebeklerden ise kordon kanından alındı. Ekonomik durumu orta olan annelerin % 62.8' inde demir depolarının tükendiği ve % 23.2'inde aneminin varlığı saptanırken, iyi ekonomik durumu olan annelerin ise % 57.1'inde demir depolarının tükendiğini, % 14.2'inde anemi olduğunu tespit ettik. Ancak bu annelerin bebekleri karşılaştırıldığında, istatistiksel farkın önemsiz olduğunu gözledik (p>0.05). İlkokul mezunu annelerin % 73'ünde, orta dereceli okul mezunu annelerin % 53'ünde demir depolarının tükendiğini gözledik. Bu annelerin bebekleri eğitim durumuna göre karşılaştırıldığında, aradaki farkın önemsiz olduğunu saptadık (p>0.05). Sonuç olarak, annenin sosyo-ekonomik ve eğitim durumunun yükselmesi ile demir eksikliği anemisinin görülme oranının azaldığı fakat bebeklerin bu durumdan etkilenmediği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018