ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Çocukluk Çağı Hodgkin Hastalığında Uzun Dönemde Akciğer Fonksiyon Testleri
1 Bülent Özgür; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul  
5 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 1997; 32: -

Anahtar Kelimeler: Hodgkin Hastalığı, Geç Etkiler, Akciğer Fonksiyon Testleri, Çocuklar
Özet

Bu çalışmada yaşları 6 ile 27 yıl arasında değişen 46 Hodgkin hastasında radyoterapi ve kemoterapinin akciğer fonksiyonları üzerine geç etkileri araştırıldı. Hastaların 24'ü ortalama 3415 rad mantle alan radyoterapisine ek olarak kombine kemoterapi (MOPP, ABVD, ABVD/MOPP) (grup 1), 22 hasta ise tek başına veya toraks dışına radyoterapi ile birlikte kombine kemoterapi almışlardı (grup 2). Hastaların tedavileri ortalama olarak 5.4 yıl önce bitmişti. 25 hastanın (% 54) akciğer grafilerinde çeşitli patolojiler saptandı. Grup 1'de % 71 oranında akciğer grafi bulgusu varken bu oran grup 2'de % 36 bulundu (p<0.05). Akciğer hacim ölçümleri, 24 hastada (% 52) patolojik olarak saptandı. Grup 1'deki hastaların %67'sinde, grup 2'deki hastaların ise % 36'sında akciğer hacim bozukluğu vardır (p<0.05). Karbonmonoksit difüzyon testi yapılan 26 hastanın sadece 2'sinde (%8) yetersizlik saptandı. Çalışmamız tedaviden sonra uzun süre geçse ve hastalar asemptomatik olsa da Hodgkin hastalarında akciğer grafileri ve akciğer hacimlerinde yüksek oranda bozukluk bulunduğunu göstermiştir. Ayrıca akciğere olan toksik etki bleomisinden daha çok mantle alana uygulanan radyoterapi ile ilişkili bulunmuştur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018