ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Üç-Oniki Yaş Grubu Çocuklar Üzerine Televizyonun Etkileri ve Ailelerin Televizyon Hakkında Düşünceleri
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir  
Turk Pediatri Ars 1994; 29: -

Anahtar Kelimeler: Televizyon, Çocuk
Özet

Günümüzde televizyon insan yaşamının önemli bir parçasıdır. Televizyonun birçok yararı yanında çocukları taklitçiliğe alıştırma, şiddete yöneltme gibi zararlı etkileri de vardır. Çalışmamızda 3-12 yaş grubundaki çocukların haftalık televizyon seyretme sürelerinin saptanması, televizyon programlarının çeşitli yaş gruplarındaki çocuklar üzerindeki etkilerinin araştırılması ve ailelerin televizyonun yarar ve zararları üzerine düşüncelerinin öğrenilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla anabilim dalımız polikliniklerine 15 Ekim 1992-15 Ocak 1993 tarihleri arasında başvuran 3-12 yaş grubundaki 455 çocuğun ebeveynine bir anket formu uygulanmıştır. Çalışma grubumuzdaki çocuklar haftada ortalama 23.8 saat televizyon seyretmektedir. Çocukların 409'u (% 89.9) çizgi filmleri izlemektedir. Daha sonra sırasıyla Susam sokağı ve reklamlar çocuklar tarafından en sık izlenen programlardır. Çizgi filmler arasında ilk sırayı şiddet içeren filmler almaktadır ve küçük yaşlardaki çocuklarda ve özellikle erkek çocuklarda şiddet içeren çizgi filmleri izlemeye eğilim görülmektedir. Çocukların 270'i (% 59.3) reklamlardan etkilenmekte, özellikle şekerleme, bisküi ve sakız gibi çocuklar için zararlı olan yiyeceklerin reklamları daha fazla etkili olmaktadır. 381 (% 85.6) ebeveyn televizyonun yararlı olduğu kadar zararlı olduğunu da düşünmektedirler. Ebeveynlere göre televizyonun çocuklara yeni bilgiler öğretmesi en büyük yararı, gözlerini bozmaları ise en önemli zararıdır. Annelerin 152'si (% 58.2), babaların ise 93'ü (% 47.9) televizyon programlarını seyrettikten sonra programın iyi ve kötü yönleri hakkında çocuklarını eğitmektedirler.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018