ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Hiperbilirubinemik Yenidoğan Bebeklerde Doğum Ağırlığı, Gestasyonel ve Postnatal Yaşların Total Bilirubin Bağlama Kapasitesi Üzerine Olan Etkileri
1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye  
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana  
3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı, Adana  
Turk Pediatri Ars 1993; 28: -

Anahtar Kelimeler: Total Bilirubin Bağlama Kapasitesi, Prematürite, Hiperbilirubinemi, Albumin
Özet

Bu çalışmada, yenidoğan ünitesinde hiperbilirubinemi dışında bir sorunu olmayan 60 bebekte total bilirubin bağlama kapasitesi (TBBK) ölçüldü. Gestasyonel yaş, postnatal yaş, doğum ağırlığı ve albumin düzeyleri ile TBBK'leri arasındaki ilişki araştırıldı. TBBK, Sephadex G-25 jel filtrasyon metodu ile ölçüldü. Gestasyon yaşı ve doğum ağırlığı ile TBBK arasında istatistiksel yönden anlamlı pozitif bir korelasyon saptandı (p<0.01). Postnatal ilk 3 günde ölçülen TBBK değerleri daha sonraki günlerde ölçülen TBBK değerlerinden daha düşüktü ancak aradaki fark istatistiksel yönden anlamlı değildi (p>0.05). Hastaların serum albumin düzeyleri ile TBBK'leri arasındaki ilişki incelendiğinde anlamlı bir pozitif korelasyon saptandı (p<0.01). Sonuç olarak, prematür, düşük doğum ağırlıklı, serum albumin düzeyi düşük olan ve postnatal ilk 3 gün içindeki bebeklerde TBBK düşük bulundu ve bu bebeklerde bilirubin ensefalopatisi riskinin daha yüksek olabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018