ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Yenidoğanın Sistemik Kandida Enfeksiyonlarının Tedavisinde Flukonazol Kullanımı
1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Van, Türkiye  
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri  
3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Kayseri  
4 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri  
Turk Pediatri Ars 1998; 33: -

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Sistemik Kandidiyazis, Flukonazol
Özet

Bu çalışmada, flukonazol tedavisi verilen sistemik kandidiyazisli 23 yenidoğan bebek retrospektif olarak incelendi. Olguların 16'sı (% 70) preterm, yedisi (% 30) term olup, erkek/kız oranı 1.3 idi. Onbir olguda (% 48) sadece kanda, dokuz olguda (% 39) hem kan hem idrarda, bir olguda (% 4) sadece beyin omurilik sıvısında (BOS), bir olguda (% 4) hem kan hem BOS kültürlerinde, bir olguda da (% 4) sadece post-mortem dönemde alınan kan kültüründe kandida üremişti. Ayrıca birer olgunun endotrakeal aspirat, dışkı ve cilt apsesinde kandida üremişti. Postmortem tanı alan bir olgu dışında tüm hastalara flukonazol (3-6 mg/kg/gün) verilmiş ve olguların hiçbirinde flukonazola bağlı toksisite görülmemişti. Kandida enfeksiyonuna bağlı mortalite oranı % 21 idi. Sistemik kandidiyazisten ölen beş olgudan biri hiç tedavi almamış, ikisi hastalıklarının başlangıç dönemlerinde tedavi almış, ancak premortem dönemde tedavi almamışlardı. Diğer bir olgu 14 gün süreyle flukonazol almasına rağmen tedaviye cevap vermemiş eksitus olmuştu. Bu son olguda muhtemelen ağır immün yetersizlik tablosu vardı. İki hastanın akciğer nekropsi materyalinde kandida görülmüştü. Sonuç olarak, tedavide henüz yeterince denenmemiş bir ilaç olan flukonazolun yenidoğan sistemik kandida enfeksiyonlarının tedavisinde başarılı bir şekilde kullanılabileceğini vurgulamak isteriz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018