ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde 1993-1994 Yıllarında Doğan Bebeklerde Konjenital Malformasyon Sıklığı, Dağılımı ve Risk Faktörlerinin Araştırılması
1 Yıldızeli Devlet Hastanesi Çocuk Kliniği, Sivas  
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye  
3 Yozgat Devlet Hastanesi Çocuk Kliniği, Yozgat  
4 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye  
5 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Elazığ  
Turk Pediatri Ars 1998; 33: -

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Konjenital Malformasyon
Özet

Haziran 1993-Haziran 1994 yılları arasında hastanemizde 20. gebelik haftası ve sonrası, doğum ağırlığı 500 gram ve üzeri ağırlıkta olan, canlı, ölü ve düşük olarak doğan tüm bebekler prospektif bir çalışma ile konjenital anomali yönünden incelendi. Bu dönemde doğan 733 bebekten 38 (% 5.2)'inde konjenital malformasyon saptandı. Olgularda majör anomali % 4.0, minör anomali % 1.6, tekil anomali % 4.3.4 ve çoğul anomali ise % 0.8 oranında saptandı. En yüksek oranda anomali baş-boyun sisteminde (%1.5), kas-iskelet sisteminde (% 1.1) ve merkezi sinir sisteminde (% 1.0) gözlendi. Konjenital malformasyon sıklığı doğduktan sonra erken dönemde ölenlerde ve ölü doğanlarda, anne yaşı 35 ve üzerinde olanlarda, köyde oturanlarda ve eğitim düzeyi düşük olanlarda, doğum şekli müdahaleli ve sezaryen, geliş şekli makat veya diğer anormal şekillerde olanlarda, 1500 gramdan daha düşük doğanlarda, gebelik süresi 28 haftadan kısa olanlarda ve yakın akrabalarında anomalili bebek öyküsü olanlarda, istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018