ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Korozif Madde İçen Çocukların Değerlendirilmesi
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 1998; 33: -

Anahtar Kelimeler: Korozif Özofajit, Endoskopi, Tedavi, Kortikosteroid, Çocuk
Özet

Bu çalışmada son dört yıl içinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı'na yanlışlıkla korozif madde içme yakınması ile getirilen çocuklar retrospektif olarak incelendi. Yüzelliyedi olgunun 100'ü (% 63.7) erkek olup, 90'ı (% 60.9) üç yaşın altında idi. En sık karşılaşılan korozif madde çamaşır suyu idi (% 65.5). Yetmiş olguya özofagogastroskopi uygulandı ve özofagusta lezyon saptanırsa evre I-III arasında değerlendirildi. Elli iki çocukta endoskopik bulgular normal sınırlarda veya normale çok yakındı, ancak 18 olguda ciddi özofagus hasarı (evre II-III) tespit edildi. Birer olguda başvuru sırasında özofagus ve pilorda striktür saptandı. Ağır özofagus hasarı tespit edilen diğer çocuklar üç hafta oral kortikosteroid ile tedavi edildi ve bu olgularda takip süresince striktür gelişmedi.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018