ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Çocukluk Çağı Epileptik Nöbetlerinde Medikal Tedaviye Direnç Gelişimi İçin Risk Faktörleri
1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Pediatrik Nöroloji Ünitesi, İstanbul  
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Pediatrik Nöroşirürji Bilim Dalı, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 1998; 33: -

Anahtar Kelimeler: Medikal Direnç, Risk Faktörleri, Çocukluk Çağı Epilepsisi
Özet

Medikal direnç için risk oluşturan faktörleri belirlemek amacı ile antiepileptik ilaç (AEİ) tedavisine cevapsız 44 ve AEİ tedavisine cevaplı 35 epileptik çocuğun kayıtları incelendi. Parsiyel ve sekonder jeneralize nöbetler, semptomatik parsiyel epilepsi, sık nöbet (hafta bir defadan fazla), status epileptikus, nörolojik anomali ve nöromotor gerilik, multifokal elektroensefalografi anomalisi ve magnetik rezonans görüntülemede lezyon (fokal/tek taraflı ya da yaygın) varlığı, ilaca cevapsızlık için risk oluşturmaktaydı. İlaca dirençli hastalarda nöbet etyolojisinde prenatal döneme ait etkenler, tedaviye cevaplı olgulara göre anlamlı olarak artmıştı (p<0.04). Nöbet başlangıç yaşı (2 yaş altı ya da üzeri), febril konvülziyon ve spazmların varlığının nöbet prognozunda etkili olmadığı saptandı. Medikal direnç için risk faktörlerin önceden belirlenmesi, erken cerrahi yaklaşımı için gereklidir. Bu aşamanın çözümlenmesi, kritik beyin gelişimi dönemindeki küçük çocukları, süregelen nöbet aktivitesi ve gereksiz ilaç kullanımından doğacak ilerleyici beyin hasarının olumsuz etkilerinden koruyabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018