ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Türkiye'de Çocuk Zehirlenmeleri
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Editör  
Turk Pediatri Ars 1998; 33: -

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Zehirlenme, Çocuk
Özet

Yurdumuzdaki çocuk zehirlenmelerini araştırmayı amaçlayan bu çalışmada, Türkiye'nin değişik bölgelerindeki 38 sağlık kuruluşundan bildirilen 5077 çocuk zehirlenme olgusu incelendi. Türkiye genelinde zehirlenme olgularının tüm acil olgulara oranı % 0.9 olarak saptandı. Zehirlenmeler en sık 13 ay-4 yaş grubunda, erkeklerde ve ilkbahar ile yaz aylarında görüldü. Yurdumuzda doğudan batıya, kuzeyden güneye gidildiğinde hastaneye başvuruların daha erken yapıldığı ortaya çıktı. Zehirlenme türleri arasında ilk sırada ilaç zehirlenmeleri, ikinci sırada besin zehirlenmeleri yer aldı (% 43.4 ile % 21.8). İlaç zehirlenmeleri en yüksek oranda Karadeniz Bölgesi'nde görüldü (% 70). ilaçlar arasında analjezik ve antipiretiklerle zehirlenmeler, Ege ve Marmara Bölgeleri'nde ilk sırayı alırken, diğer bölgelerde sinir sistemine etki eden ilaçlarla zehirlenmeler daha fazla görüldü. Besin zehirlenmelerinde de, doğudan batıya, kuzeyden güneye gidildiğinde azalma gözlendi. Karbonmonoksit zehirlenmesi en yüksek oranda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde (% 27.8), insektisit ve pestisit zehirlenmesi Akdeniz Bölgesi'nde (% 22.9) saptandı.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018