ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Yenidoğan Bebeklerde Gestasyon Yaşı ve Cinsiyetin Kolesterol, Lipid Metabolizması Üzerine Etkisi
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul  
2 Sağlık Bakanlığı Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Neonatoloji Ünitesi, İstanbul  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 1993; 28: -

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Preterm, Total Kolesterol, Hdl-C, Ldl-C, Total Lipid, Trigliserid
Özet

Yenidoğan döneminde gestasyon yaşı ve cinsiyetin kolesterol ve lipid metabolizmasına etkisini incelemek amacıyla 21 preterm (7 kız, 14 erkek), 55 term (27 kız, 28 erkek) 76 sağlıklı yenidoğanda kordon kanı total lipid kolesterol, trigliserid, HDL-C, LDL-C değerlerine bakıldı. Termindeki bebeklerde total lipid ve trigliserid düzeyleri, pretermlerde ise total kolesterol, LDL-C, HDL-C düzeyleri anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla, p<0.001; p<0.01; p<0.001; p<0.01; p<0.01). Term ve preterm bebeklerde lipid, kolesterol ve lipoprotein düzeylerinde cinsiyete göre bir farklılık saptanmadı. Sonuç olarak kolesterol ve lipoprotein metabolizmasının yenidoğan döneminde gestasyon yaşına göre farklılık gösterdiği ve hiperkolesterolemi taramasının bu dönemde uygun olmayacağı görüşüne varıldı.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018