ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Doğumdan 1 Yaşına Kadar Anne Sütü veya Formula ile Beslenen Bebeklerde Total Kolesterol, Hdl-C ve Ldl-C Değerlerinin Karşılaştırılması
1 Sağlık Bakanlığı Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Neonatoloji Ünitesi, İstanbul  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul  
Turk Pediatri Ars 1993; 28: -

Anahtar Kelimeler: enidoğan, Süt Çocuğu, Total Kolesterol, Hdl-C, Ldl-C, Anne Sütü, Formula
Özet

İlk 1 yaşta beslenmenin total kolesterol, HDL-C ve LDL-C değerlerine etkisini araştırmak amacıyla 55 sağlıklı terminde yenidoğan bebek 1 yaşına kadar izlendi. Bebeklerden 30'u anne sütüyle (poliansatüre/satüre yağ asidi oranı [P/S] 0.4), 25'i [P/S]O,3 adapte formula ile beslendi. 0., 3., 6. ve 12. aylarda kan örnekleri alındı ve antropometrik kontrolleri yapıldı. 3., 6., 12. aylarda anne sütü ve formülayla beslenen bebeklerin total kolesterol, HDL-C ve LDL-C düzeylerinde bir farklılık tespit edilmedi (sırasıyla p>0.05; p>0.05; p>0.05; p>0.05; p>0.05; p>0.05; p>0.05; p>0.05; p>0.05). Yenidoğanlarda 3., 6., 12. aylardaki bebeklere göre total kolesterol, HDL-C ve LDL-C düzeyleri anlamlı olarak düşük bulundu (Grup I için sırasıyla p<0.001; p<0.001; p>0.05; p<0.001; p<0.001; p<0.001; p<0.001; p<0.001; p<0.001; Grup II için sırasıyla, p<0.001;p<0.001; p>0.05; p<0.001; p<0.001; p<0.001; p<0.001;p<0.001; p<0.001). Anne sütü olmadığı durumlarda P/S oranı anne sütüne yakın bir formülayla beslenmenin kolesterol metabolizmasını etkilemeyeceği gösterildi.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018