ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Bir Endemik Guatr Bölgesindeki 7-12 Yaş Grubu İlkokul Çocuklarında Tiroid Volümleri, Tiroid Fonksiyonları, İyot ve Selenyum Düzeyleri
1 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı, Konya, Türkiye  
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Kayseri  
4 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Kayseri  
5 Erciyes Üniversitesi Nükleer Tıp Fakültesi Anabilim Dalı, Kayseri  
6 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Kayseri  
Turk Pediatri Ars 1998; 33: -

Anahtar Kelimeler: Endemik Guatr, Okul Çocukları, Tiroid Volümü, İyot, Selenyum
Özet

Bir endemik guatr bölgesindeki, 7-12 yaş grubu 73 sağlıklı ilkokul çocuğunda iyot ve selenyum düzeylerinin tiroid volümleri ve tiroid fonksiyonları üzerine olan etkileri araştırıldı. Çocukların 38'i (% 52) kız, 35'i (% 48) erkek olup ortalama yaş 9.56±1.77 yıl idi. Çocukların 32'sinde (% 43.8) palpasyonda, 56'sında (% 76.7) ultrasonografi ile guatr tespit edildi. Ultrasonograf i ile tiroid volümleri 7, 8, 9,10,11 ve 12 yaşlar için sırasıyla 8.61±2.78, 10.63±4.31, 12.30±3.0, 11.10±4.69, 11.84±6.52 ve 18.94±12.52 ml olarak saptandı. Ortalama T3 ve TSH düzeyleri normalin üst sınırlarında, T4 düzeyleri normal sınırlarda, triglobulin düzeyleri ise oldukça yüksek saptandı. Ortalama serum selenyum düzeyi 30.84±23.04 μg/L, ortalama idrar iyot düzeyi 3.91±3.77 μg/dl olup orta derecede selenyum ve iyot eksikliği olarak yorumlandı. Tiroid volümlerinin yaş, ağırlık, boy ve kulaç uzunluğu ile pozitif, serum selenyum düzeyi ise negatif korelasyon gösterdiği fakat idrar iyot düzeyi ve tiroid hormonları ile korelasyon bulunmadığı saptandı. Bölgede, iyot ve selenyum eksikliğine bağlı olarak önemli oranda guatr bulunduğu, tiroid fonksiyonlarının olumsuz yönde etkilendiği, iyot ve Se desteği yapılması gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018