ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Editörden
İdyopatik Nefrotik Sendromda Düşük Doz Prednisolon İle Relaps Tedavisi
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Öğrenci Bilimsel Araştırma Kulübü ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 1993; 28: -

Anahtar Kelimeler: Nefrotik Sendrom, Kortikosteroid Tedavisi
Özet

Bu çalışma, idyopatik nefrotik sendromlu çocukların relaps tedavisinde düşük doz prednisolon uygulaması ile alınacak yanıtı saptamak üzere planlandı. İlk atakları sırasında standart steroid tedavisine (ilk 4 haftada 2 mg/kg/gün, ikinci 4 haftada 2 mg/kg/günaşırı dozunda oral prednisolon uygulanması ve üçüncü 4 haftada ilacın azaltılarak kesilmesi) cevap verdikleri bilinen 10 hastaya, relaps tedavisi amacıyla 1 mg/kg/gün dozunda prednisolon başlandı. Dört hastada 1., dört hastada 2., iki hastada ise 3. relaps söz konusu idi. Tüm hastalarda 6 ile 26 gün arasında değişen sürelerde (ort ve SD:12.6±5.9 gün) yanıt gözlendi. Bundan sonra tedaviye, standart protokola benzer şekilde, ancak dozlar yarıya azaltılmış olarak devam edildi. Hastalarda 3 ile 12 ay arasında değişen sürelerle (ort. ve SD:6.1±2.7 ay) remisyon sağlandı. Bu sonuçlar, aynı hastaların standart tedavi (2 mg/kg/gün) uygulanmış daha önce ve sonraki relapslarındaki bulgular ile karşılaştırıldı. Standart tedavi ile cevap süresi 5 ile 19 gün arasında (ort. ve SD:10.8±4.1 gün) değişmekteydi. Remisyon süresi ise en az 10.8±7.5 ay olarak hesaplandı. Düşük doz ve standart tedavi şemaları arasında, steroid tedavisine cevap alınma süreleri bakımından fark bulunmadı, ancak düşük doz tedavi sonrası remisyon sürelerinin anlamlı olarak (p<0.05) kısa olduğu saptandı. Düşük doz prednisolon tedavisinin, relaps sıklığını artırdığı ve bu nedenle uzun sürede kullanılan toplam steroid dozunu azaltamayacağı kanısına varıldı.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018