ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Hepatit B Aşısının Komplikasyonları
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 1998; 33: -

Anahtar Kelimeler: Hepatit B Aşısı, Yan Etki, Erişkin, Çocuk
Özet

Hepatit B aşısının kullanımı 1980'li yıllardan itibaren yaygın olarak kabul görmüştür. Aşının kullanıma girmesinden sonraki yıllarda erişkinlerde ve daha nadir olarak çocuklarda ciddi yan etkiler bildirilmiştir. Yaptığımız literatür taraması aşının hemen ortaya çıkan reaksiyonları (anafilaksi ve ürtiker) yanında geç dönemde ortaya çıkan deri, romatizmal, vaskülitik, hematolojik, oftalmolojik ve nörolojik reaksiyonları olduğunu göstermiştir. Bu yazıda aşının ciddi yan etkileri özetlenmiş olup patogenez hakkındaki mekanizmalar gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018