ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Çocuklarda Helicobacter Pylori: Bugün Bilinenler ve Yarın Bilinmesi Gerekenler
1 Department Of Pediatrics Höpital St Vincent De Paul, France  
2 Department Of Microbiology Höpital St Vincent De Paul, France  
3 Department of Pediatrics Höpital St Vincent de Paul, France  
Turk Pediatri Ars 1998; 33: -

Anahtar Kelimeler: Helicobacter Pylori, Çocuk, Epidemiyoloji, Semptomlar, Tanı, Tedavi, Aşılama
Özet

Helicobacter pylori (H. pylori), üreaz yapan gram negatif bir bakteri olup, günümüzde çocuk ve erişkinde gastritin en önemli nedenini oluşturmaktadır. H. pylori gastriti ile peptik ülser hastalığı arasında oldukça güçlü bir bağlantı vardır. H. pylori çocukta sık görülür. Avrupa'da 6-16 yaş arasındaki çocuklarda % 6 olan insidansı, sosyo-ekonomik düzey ve yetersiz beslenme durumlarına göre değişiklik gösterir. Afrika'da % 46 ve bazı bölgelerde % 75'lere erişebilir. H. pylori infeksiyonunun klinik bulguları halen tartışmalıdır. Ülser bulgularından olan kusma, dispepsi ve birden başlayan karın ağrısı tartışmasız olarak H. pylori infeksiyonuna bağlanabilir, ancak kronik karın ağrısındaki rolü ile ilgili çelişkili yayınlar vardır. Bakterinin direkt izolasyonu endoskopik olarak alınan antral biyopsiler ile mümkündür, bunu daha sonra kültür ve histoloji izler. İnvaziv olmayan tanı yöntemlerinin çocukta geniş bir kullanım alanı vardır. Daha büyük çocuklarda serolojik olarak bakılan IgG, hem kolay hem de tekrarlanabilir bir yöntemdir. Karbon13 ile yapılan üre breath test (13C-UBT) hem duyarlı hem de özgül olup, pediatride yetkin bir şekilde kullanılabilir. DNA amplifikasyonu yöntemleri (PCR) deneysel düzeyde olup, umut vericidir. Amoksisilin veya makrolid/metronidazol veya tinidazol/bizmut tuzları veya antisekretuar ilaçlardan oluşan üçlü tedavi şekli en etkili tedavi biçimidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018