ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Ultrasonografi İle İntrauterin Dönemde Tanısı Konulan Pelvikalisyel Dilatasyonların Postnatal Hayatta İzlenmesi
1 Şişli Etfal Hastanesi L. Röntgen Kliniği, İstanbul  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
3 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
4 Zeynep Kamil Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 1993; 28: -

Anahtar Kelimeler: Yenidoğanda Hidronefroz, Antenatal Ultrasonografi, Postnatal İzleme
Özet

Üriner sistem, anatomik ve yapısal özellikleriyle fetal hayat boyunca ultrasonografik inceleme için uygundur. Antenatal ultrasonografinin rutin olarak kullanılmaya başlaması ile üriner sistemin inbauterin gelişimi takip edilebilir ve bu şekilde çeşitli üriner sistem anomalileri tanınabilir. Bu çalışmada intrauterin pelvikalisyel dilatasyon saptanmış 5 hastanın 1 yıl izleme sonuçları sunulmuş ve kaynaklardaki bilgiler gözden geçirilerek tartışılmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018