ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Anne ve Bebeğinde Demir Parametreleri ve Beslenmenin Bu Parametrelere Etkisi
1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  
2 Erzurum Sigorta Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Erzurum  
3 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum  
4 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum  
5 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biokimya Anabilim Dalı, Erzurum  
Turk Pediatri Ars 1993; 28: -

Anahtar Kelimeler: Demir Parametreleri, Yenidoğan, Süt Çocuğu
Özet

Anne ve bebeğinde demir parametrelerini saptamak üzere yürütülen bu araştırmada 52 komplikasyonsuz primipar anne, yenidoğan bebekleri ve 15 sağlıklı kadın çalışmaya alındı. 5. gün 29, 6. ayında 24 bebek tekrar değerlendirildi. Çalışmaya alınan tüm olgulardan; hemoglobin, serum ferritini, serum transferrini, transferlin satürasyonu, serum demiri, total demir bağlama kapasitesi değerleri belirlendi. 52 anne ve yenidoğan bebeğin demir parametreleri ortalama değerleri arasında istatistiki fark anlamlıydı (p<0.001). Hamilelikleri süresince hiç demir preparatı almayan 28 annenin 8'inde (%21.4) anemi saptandı, 22'sinde de (%78.6) demir depolarının tükendiği gözlendi. Düzenli demir preparatı alan annelerde demir eksikliği anemisine rastlanmadı. Hamileliğinde demir preparatı almayan annelerin bebekleri ile düzenli olarak alan annelerin bebeklerinin ferritin ve transferrin satürasyonu ortalama değerleri arasındaki fark da anlamlıydı (p<0.001,p<0.05). Sadece anne sütü veya inek sütü alan 6 aylık bebeklerin ortalama HGB, serum ferritin, transferrin satürasyonu ve serum demir değerleri arasındaki fark anlamlıydı (p<0.001). Yalnız anne sütü ile beslenen 11 bebeğimizde aşikar veya gizli demir eksikliği anemisi gözlenmedi. Sonuç olarak, yetersiz ve dengesiz beslenen anne adaylarına ve inek sütü ile beslenen bebeklere demir ilavesinin yapılması, 6 ay sadece anne sütü verilmesinin bebeği, demir eksikliği anemisinden koruduğu düşüncesi de desteklendi

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018