ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Türkçesi Varken
Annede ve Erken Yenidoğan Dönemindeki Bebeklerde Kan Ca, P, Mg, Pth Ve D Vitamini Düzeyleri
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,Çocuk Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 1992; 27: -

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Kalsiyum Fosfor, Magnezyum, Pth, 25-Oh D3
Özet

Terminde normal spontan doğumla doğan ve anne sütü ile beslenen 16 bebek ile bunların annelerinde serum Ca, P, Mg, PTH, 25-OH D3 düzeyleri doğumda ve posnatal 24. saat, 48. saat, 72. saat ve 7. günlerde prospektif olarak incelendi. Kordon kanı kalsiyum değerleri doğum sırasında anne değerlerinden belirgin olarak yüksekti (p<0.001). Doğumu izleyen 48. saatte serum kalsiyum düzeyleri yenidoğanda en düşük seviyeye ulaştıktan sonra yükselmeye başlayıp, birinci hafta sonunda normal düzeylere erişti. Kordon Mg ve P düzeyleri de anne kanı değerlerine göre anlamlı olarak yüksekti (p<0.001). Posnatal dönemde magnezyum değerleri progressif bir artış gösterdi. Kordon kanında PTH ya tayin edilemeyecek kadar düşük, ya da normalin altındaki düzeylerde iken plasma kalsiyum konsantrasyonu yüksekti. Bu da geç fetal dönemdeki hiperkalseminin fetal paratiroidleri baskıladığını göstermektedir. Hayatın ilk 48. saati boyunca çoğu yenidoğanda PTH'nın ölçülemeyecek seviyelerde düşük konsantrasyonu devam ederken serum kalsiyumunda düşüş olmaktadır. Plasma PTH'sı ve kalsiyum 48. saatten sonra artış göstermektedir (p<0.05, p<0.001). Maternal ve kordon 25-OH D3 vitamin düzeyleri normalden düşük fakat birbirleriyle ilişkili olarak saptandı (r=0.852, p<0.001). İlk 1 hafta içerisinde düşük 25-OH D3 düzeylerinde anlamlı bir değişiklik olmadı.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018